Chyby vo filmoch

Bender's Big Score
Obrázok Timesphere
Keď nudistický votrelec vstúpi do časovej sféry, je všetko okolo neho pomalejšie, napríklad ako Nibblerov skok, ale Zoidbergovo mrknutie je normálne rýchle.


Bender's Big Score
Obrázok
Keď Bender nastúpi do taxíka tak mu dvakrát na okamžik zmizne rám okolo ramena.


Bender's Big Score
Obrázok
Obrázok
Keď Bender sleduje Frya tak sa taxikárovi zmení farba obleku.


The Beast with a Billion Backs
Obrázok
Zvuk sa vo vákuu (ktoré je vo vesmíre) nešíri, ale to Kiffovi nebráni v rozhovore s Fryom.


Bender's Game
Obrázok Bumerang
Tiež by vás zaujímalo, ako že to profesor vlastne ten bumerang drží?


Bender's Game
Obrázok Okno 1
Obrázok Okno 2
Keď sa Leela pred demoličným derby dohaduje zo súperom, tak sa nejako podozrivo otvárajú a zatvárajú okná Planet Express lodi.


Bender's Game
Obrázok Cisterna 1
Obrázok Cisterna 2
Keď cisterna odchádza z továrne Mombil, tak je na ich boku napísané tajným jazykom "obey mom". Keď je ale o pár sekúnd neskôr blízky záber na bok prechádzajúcej cisterny, nenájdete na ňom nič.


Bender's Game
Obrázok Zranenie 1
Obrázok Zranenie 2
Najprv má Fry v tele dve diery, ktoré sa mu o pár scén neskôr nejakým zpôsobom scvrknú na jednu veľkú.


Bender's Game
Obrázok Koleso 1
Obrázok Koleso 2
Okno sa "odlúpne" z lode a nezostane po ňom na lodi žiadna stopa. Môžete hádať, ako to bude na ďalšom obrázku...


Bender's Game
Obrázok Lyžica 1
Obrázok Lyžica 2
Najprv sa Zoidberg občerstvuje pomocou lyžice, ktorá sa neskôr nepozorovane zmení na vidličku.


Bender's Game
Obrázok Zbrane 1
Obrázok Zbrane 2
Jazdcovi sa mnohokrát prehodia zbrane z jednej ruky do druhej, čo samozrejme v zábere nieje vidieť a v skutočnosti by to bylo veľmi obtiažne.


Bender's Game
Obrázok Budova 1
Obrázok Budova 2
Ked Leela a Fry odchádzajú bránou, tak budova v pozadí vyzerá trochu inak ako na prvom obrázku.


Bender's Game
Obrázok Budova 1
Obrázok Budova 2
Na prvom obrázku vidíme, že Calculon má na opasku pripnutý meč, na ďalšom meč už chýba.


Into the Wild Green Yonder
Obrázok Karty 1
Obrázok Karty 2
Počas pokrového turnaja sa zmenila farba vyloženého esa.


Bender's Game
Obrázok Wong 1
Obrázok Wong 2
Ako každá postava postava vo Futurame má aj Wong 4 prsty ale keď ukazuje Benderovych 5 kráľov tak má už prstov 5.