Ostatné

Tim Brock - Vyfarbovanie(72 epizód, 1999-2003)
N. Vyolet Diaz - Asistent producentov(72 epizód, 1999-2003)
James H. Goldin - animátor (72 epizód, 1999-2003)
Zeke Johnson - dizajn pozadia / dizajn animovaných kulís/ ... (72 epizód, 1999-2003)
Bari Kumar - color supervisor (72 epizód, 1999-2003)
Sandra Lee - digitálne vyfarbovanie Pozadie/ vyfarbovanie(72 epizód, 1999-2003)
Michelle Long - asistent producenta (72 epizód, 1999-2003)
Deanna Maclellan - Producent (72 epizód, 1999-2003)
Paul Mahotz - asistující Autor (72 epizód, 1999-2003)
Rich Moore - Dohliadajúci Autor / Dohliadajúci Režisér(72 epizód, 1999-2003)
Debbie Silver - dizajn pozadia / dizajn animovaných kulís/ ... (72 epizód, 1999-2003)
Mike Smith - Réžia úvodnej zvučky (72 epizód, 1999-2003)
Rachel Stratton - Vyfarbovanie(72 epizód, 1999-2003)
Damon P. Yochesanimatic - Autor (72 epizód, 1999-2003)
Hyejoon Yun - zahraničná spolupráca (72 epizód, 1999-2003)
Edgar Duncan - dizajn pozadia / dizajn animovaných kulís/ ... (71 epizód, 1999-2003)
Elliot Blake - dizajn coordinátor / Produkčný asistent(70 epizód, 1999-2003)
Sang Am Lee - Kontrola animácie/ overseas Kontrola animácie/ ... (70 epizód, 1999-2003)
Brad Mullen - Produkčný asistent(70 epizód, 1999-2003)
Kian Ahmadian - Asistent producentov / Asistent autorov(68 epizód, 1999-2003)
Evan Dwin - Asistent producentov(68 epizód, 1999-2003)
Peter Maivia - Vyčisťovací umelec (68 epizód, 1999-2003)
Carlos E. Mendez - Vyčisťovací umelec (68 epizód, 1999-2003)
Evan Rabins - Asistent autorov/ Asistent producentov (68 epizód, 1999-2003)
D.J. Kang - background dizajn / animated dizajn kulís(65 epizód, 1999-2003)
Jeff Mertz - dizajn pozadia / animated dizajn kulís/ ... (65 epizód, 1999-2003)
Doug Gallery - Časovanie animácií(64 epizód, 1999-2003)
Pete Benson - Asistent producentov (60 epizód, 1999-2003)
Stephen Chu - Produkčný asistent(59 epizód, 1999-2003)
James Peters - digitálne vyfarbovanie Pozadie(59 epizód, 1999-2003)
Carson Sciarrino - Produkčný koordinátor/Produkčný asistent(59 epizód, 1999-2003)
Clara Ross - Produkčný koordinátor/ Produkčný asistent(58 epizód, 1999-2003)
Francisco Rosales - Vyčisťovací umelec (55 epizód, 1999-2003)
Kent Holaday - Synchronizácia úst (55 epizód, 1999-2002)
Jason Gorbett - Asistent autorov/ Asistent producentov (54 epizód, 1999-2002)
Lisa Marriott - digitálne vyfarbovanie Pozadie(54 epizód, 1999-2002)
Louis Russell - Čítač scenáru (54 epizód, 2000-2003)
Elise Belknap - Produkčný koordinátor/ Asistent producentov / ... (50 epizód, 1999-2002)
David Lee - Kreslič postáv (47 epizód, 1999-2003)
Samantha Harrison - vyfarbovanie(46 epizód, 1999-2003)
Dave Hogan - systémový administrátor(43 epizód, 1999-2001)
C.J. Arabia - talent koordinator (42 epizód, 2000-2003)
Dan Vebber - Dohliadajúci Autor príbehu / Autor príbehu (41 epizód, 1999-2002)
Ron Weiner - Dohliadajúci Autor príbehu / Autor príbehu (41 epizód, 1999-2002)
Danielle Saunders - Produkčný asistent(40 epizód, 2001-2003)
Kevin Newman - Dizajnér postáv(38 epizód, 1999-2003)
Jim Feeley - Dizajnér postáv(38 epizód, 2001-2003)
Erin Balderson - Produkčný asistent(37 epizód, 2001-2003)
Tom Pope - Kreslič postáv (33 epizód, 2000-2003)
Eric Rogers - Asistent autorov(32 epizód, 1999-2000)
Christine Shinn - Produkčný koordinátor(32 epizód, 1999-2000)
Victoria Fye - Produkčný asistent(32 epizód, 2000-2002)
Christopher Johnson - koordinátor/ casting (30 epizód, 1999-2000)
Neil Viker - Kontrola animácie(29 epizód, 1999-2000)
Julie DuFine - Asistent producentov (28 epizód, 1999-2000)
Brent Fletcher - Asistent producentov (28 epizód, 1999-2000)
Aaron Ehasz - Dohliadajúci Autor príbehu / Autor príbehu (28 epizód, 2001-2003)
Jose Zelaya - Dizajnér postáv(28 epizód, 2001-2003)
Lee Harting - Čítač scenáru (26 epizód, 1999-2000)
Cynthia Phillips - Produkčný asistent(26 epizód, 1999-2000)
Chris Lozano - Systémový administrátor(25 epizód, 2001-2003)
Tim Long - Časovanie animácií(22 epizód, 1999-2003)
Dexter Reed - Kreslič postáv (22 epizód, 1999-2000)
Joseph Timothy Conway - Asistent producentov (22 epizód, 2001-2002)
Sean Sexton - Kreslič postáv (20 epizód, 1999-2003)
Brad Forbush - Kreslič postáv (19 epizód, 1999-2003)
Sylvia Ramirez - assistant production accountant (19 epizód, 1999-2003)
David Salvador - Kreslič postáv (19 epizód, 1999-2003)
Ron Zorman - Časovanie animácií(19 epizód, 1999-2002)
Bret Haaland - Dohliadajúci Režisér(19 epizód, 1999-2000)
Brian Smith - vyfarbovanie(19 epizód, 1999-2000)
Peter Gomez - Kreslič postáv / Dizajnér postáv(18 epizód, 1999-2003)
Dwayne Carey-Hill - Dizajnér postáv/ Kreslič postáv (18 epizód, 1999-2001)
Eric Keyes - Dizajnér postáv(18 epizód, 1999-2001)
Don Barrozo - Čítač scenáru (18 epizód, 1999-2000)
Darin Henry - Autor príbehu / Dohliadajúci Autor príbehu (18 epizód, 1999-2000)
Shannon O'Connor - Kreslič postáv / Dizajnér postáv(18 epizód, 2000-2003)
Rahul Bhushan - Digitálne vyfarbovanie Pozadie(18 epizód, 2002-2003)
Sarah Carpenter - Produkčný asistent(18 epizód, 2002-2003)
Jorge Linares Juarez - Produkčný asistent(18 epizód, 2002-2003)
Derek N. Prusak - Asistent producentov (18 epizód, 2002-2003)
John Tchernev - Asistent producentov (18 epizód, 2002-2003)
Charlie Upton - Animačný umelec (18 epizód, 2002-2003)
Craig White - Asistent producentov(18 epizód, 2002-2003)
Brian Phillipson - Synchronizácia úst (17 epizód, 2002-2003)
Michael Gurau - Produkčný asistent(16 epizód, 1999-2000)
Celeste Pustilnick - Časovanie animácií(16 epizód, 2001-2003)
Jeff Westbrook - Autor príbehu (16 epizód, 2002-2003)
Noah Miller - Kreslič postáv (15 epizód, 1999-2002)
Yori Mochizuki - Produkčný asistent(15 epizód, 1999-2000)
Jeanette Moreno - Kreslič postáv (14 epizód, 1999-2003)
Bart Saric - digitálne vyfarbovanie Pozadie/ vyfarbovanie(14 epizód, 1999)
Matt Hamilton - Produkčný asistent(14 epizód, 2000)
Blake McCormick - Asistent producentov (14 epizód, 2001-2002)
Anne Balser - vyfarbovanie(13 epizód, 1999)
Eric Kaplan - Autor príbehu (13 epizód, 1999)
Mike Lisbe - Asistent autorov(13 epizód, 1999)
David Swift - Dizajnér postáv(13 epizód, 1999)
Gregg Vanzo - Dohliadajúci Režisér(13 epizód, 1999)
Bryan Francis - Kreslič postáv (13 epizód, 2000-2003)
Jennifer Moeller - Kreslič postáv (13 epizód, 2000-2003)
Stephanie Arnett - Kreslič postáv (12 epizód, 1999-2003)
Anna Chambers - Dizajnér postáv(12 epizód, 1999-2000)
Tom King - Kreslič postáv (11 epizód, 1999-2003)
Janice Tolentino - Kreslič postáv (11 epizód, 1999-2003)
Jefferson O.S. Brassfield - Produkčný asistent(11 epizód, 1999)
John Burns - Produkčný asistent(11 epizód, 1999)
John Aoshima - Kreslič postáv (10 epizód, 1999-2002)
Julianna Korsborn - Kreslič postáv (10 epizód, 1999-2002)
Erin Bozon - Kreslič postáv (10 epizód, 1999-2000)
Ernie Keen - Kreslič postáv (10 epizód, 2001-2003)
Arthur Valencia - Kreslič postáv (10 epizód, 2001-2003)
Mark Bykov - Časovanie animácií(10 epizód, 2001-2002)
Anthony Agrusa - Kreslič postáv (9 epizód, 1999-2003)
Pam Cooke - Kreslič postáv (9 epizód, 1999-2001)
Yacine Elghorri - Dizajnér postáv(9 epizód, 1999)
John Rosen - Vyčisťovací umelec / Časovanie animácií(9 epizód, 1999)
Richard Manginsay - Kreslič postáv (9 epizód, 2001-2003)
Derek lee Thompson - Kreslič postáv (9 epizód, 2001-2003)
Cheryl Cade - Asistent producentov (9 epizód, 2001-2002)
Ray Claffey - Časovanie animácií/ Kreslič postáv (8 epizód, 1999-2003)
Heidi Garofalo - Kreslič postáv (8 epizód, 1999-2000)
Jon L. Hooper - Kreslič postáv (8 epizód, 2000-2003)
Anna Saunders - Kreslič postáv (8 epizód, 2000-2003)
Greg Ramsey - Kreslič postáv (8 epizód, 2000-2002)
Orlan Gumatay - Kreslič postáv (8 epizód, 2001-2003)
Peter Hixson - Časovanie animácií(8 epizód, 2002-2003)
Ruth Daly - Kreslič postáv (7 epizód, 1999-2002)
Susan Forbush - Kreslič postáv (7 epizód, 1999-2001)
Patricia Carey-Hill - Produkčný asistent(7 epizód, 1999)
Wendy Dallas - script supervisor (7 epizód, 1999)
Chris Sauve - Časovanie animácií(7 epizód, 1999)
Eddie Rosas - Kreslič postáv (7 epizód, 2000-2003)
Perfecto Badillo - Kreslič postáv (7 epizód, 2000-2002)
Crystal Chesney - Kreslič postáv (7 epizód, 2001-2003)
Jansen Yee - Kreslič postáv (7 epizód, 2001-2003)
Jae H. Kim - Kreslič postáv (6 epizód, 1999-2003)
John Krause - dizajn pozadia (6 epizód, 1999)
Diane H. Newman - script supervisor (6 epizód, 1999)
Tara McPherson - Produkčný asistent(6 epizód, 2000-2001)
Daniel Bond - Kreslič postáv (6 epizód, 2001-2003)
Aimee Major - Kreslič postáv (6 epizód, 2001-2003)
Philip Garcia - Kreslič postáv (6 epizód, 2001-2002)
Kristin Gore - Autor príbehu (6 epizód, 2002-2003)
Edemer Santos - Kreslič postáv (5 epizód, 1999-2001)
Ryan Donoghue - Kreslič postáv (5 epizód, 1999-2000)
Linda Dorn - Kreslič postáv (5 epizód, 1999-2000)
Brian Tribble - Kreslič postáv (5 epizód, 1999-2000)
Julius Aguimatang - Kreslič postáv (5 epizód, 1999)
Brian Hatfield - Kreslič postáv (5 epizód, 2000)
Stacy Garnett - Produkčný asistent(5 epizód, 2001-2002)
Paul Myers - Kreslič postáv (5 epizód, 2001-2002)
David Bastian - Časovanie animácií(5 epizód, 2002-2003)
Jess Espanola - Kreslič postáv (4 epizód, 1999-2003)
Donald Shaw - Kreslič postáv (4 epizód, 1999-2000)
Arthur Ebuen - Kreslič postáv (4 epizód, 1999)
Ashanti Miller - Kreslič postáv (4 epizód, 1999)
David Naness - Asistent producentov(4 epizód, 1999)
Abbie Tew - Produkčný asistent(4 epizód, 1999)
Tom Mazzocco - Časovanie animácií(4 epizód, 2000)
Angela Mueller - Kreslič postáv (4 epizód, 2001-2002)
Soung-wook Koh - Kreslič postáv (4 epizód, 2002-2003)
Chris Sonnenberg - Kreslič postáv (4 epizód, 2002-2003)
Ashley Lenz - Kreslič postáv (3 epizód, 1999-2000)
James Purdum - Časovanie animácií(3 epizód, 1999-2000)
Michael Dowell - Kreslič postáv (3 epizód, 1999)
Jamie Frye - digitálne vyfarbovanie Pozadie(3 epizód, 1999)
Benjamin Dai - Kreslič postáv (3 epizód, 2001-2002)
Sarge Morton - Kreslič postáv (3 epizód, 2002-2003)
Stevan Wahl - Kreslič postáv (3 epizód, 2002-2003)
Mark Ramirez - Kreslič postáv (2 epizód, 1999-2001)
Marcos Asprec - Kreslič postáv (2 epizód, 1999)
Sandy Eustis - script supervisor (2 epizód, 1999)
Karl Fisher - Časovanie animácií(2 epizód, 1999)
Mina Kolahi - Produkčný asistent(2 epizód, 1999)
Majella Milne - Časovanie animácií(2 epizód, 1999)
Aaron Rozenfeld - Kreslič postáv (2 epizód, 1999)
Chris Chua - Kreslič postáv (2 epizód, 2001)
Roger Gonzalez - Kreslič postáv (2 epizód, 2001)
Sunil Hall - Kreslič postáv (2 epizód, 2002)
Greg Checketts - Kreslič postáv (2 epizód, 2003)
Susie Dietter - Kreslič postáv (2 epizód, 2003)
Jerry Richardson - Dizajnér postáv(1 episode, 1999)
Deke Wightman - Kreslič postáv (1 episode, 1999)
Peter Browngardt - Kreslič postáv (1 episode, 2000)
Conan Low - 3-D animátor: úvodní zvučka(1 episode, 2000)
Geraldine Symon - Producent: ůvodní zvučky (1 episode, 2000)
Scott Vanzo - 3-D režie: úvodní zvučka(1 episode, 2000)
Eric Whited - 3-D animátor: úvodní zvučka(1 episode, 2000)
Elliott Blake - dizajn koordinátor (neznámy počet epizód)
Greg Camilleri - Dohlížející asistent (neznámy počet epizód)
Matthew Ferraro - orchestr (neznámy počet epizód)
Roger Gonzales - Kreslič postáv (neznámy počet epizód)
Matt Groening - Dizajnér originálnych postáv(neznámy počet epizód)
Dale Hendrickson - Dizajnér originálnych postáv(neznámy počet epizód)
Kym Jeong - Kreslič postáv (neznámy počet epizód)
Kian Kaul - Asistent producentov (neznámy počet epizód)
Bill Morrison - Dizajnér originálnych postáv(neznámy počet epizód)
Gregory Prechel - orchestr (neznámy počet epizód)
Greg Ramsay - Kreslič postáv (neznámy počet epizód)
Mili Smythe - Dizajnér originálnych postáv(neznámy počet epizód)
James Arnold Taylor - hlasy na Pozadie(neznámy počet epizód)
Lance Tolentino - Kreslič postáv (neznámy počet epizód)