Futurama online

Máte pomalé pripojenie či FUP? Ste príliš hlúpi aby ste si Futuramu dokázali stiahnuť nejakým iným spôsobom? Nevadí. S tým vam pomôže táto sekcia. Stačí si vybrať epizódu ktorú ste ešte nevideli a stlačiť play.


1. séria

1x01 Space Pilot 3000 LQ HQ
Vesmírný pilot 3000 LQ HQ
1x02 The Series Has Landed LQ HQ
Na měsíc a dál LQ HQ
1x03 I Roommate LQ HQ
Nejlepší přítel robota LQ HQ
1x04 Love's Labour's Lost In Space LQ HQ
Marná vesmírné lásky snaha LQ HQ
1x05 Fear of a Bot Planet LQ HQ
Útěk z Planety robotů LQ HQ
1x06 A Fishful of Dollars LQ HQ
Konzerva za všechny prachy LQ HQ
1x07 My three suns LQ HQ
Má tři slunce LQ HQ
1x08 A Big Piece of Garbage LQ HQ
Drtivý odpad LQ HQ
1x09 Hell Is Other Robots LQ HQ
Peklo jsou ti druzí roboti LQ HQ

2. séria

2x01 A Flight To Remember LQ HQ
Zkáza Titaniku LQ HQ
2x02 Mars University LQ HQ
Marťanská univerzita LQ HQ
2x03 When Aliens Attack LQ HQ
Den závislosti LQ HQ
2x04 Fry and the Slurm Factory LQ HQ
Fry a továrna na Slurm LQ HQ
2x05 I Second That Emotion LQ HQ
Citové pouto LQ HQ
2x06 Brannigan Begin Again LQ HQ
Brannigan vrací úder LQ HQ
2x07 A Head in the Polls LQ HQ
Do voleb hlava nehlava LQ HQ
2x08 Xmas Story LQ HQ
První společné V. V. ce LQ HQ
2x09 Why Must I Be A Crustacean in Love? LQ HQ
Zamilovaný korýš LQ HQ
2x10 Put Your Head On My Shoulder LQ HQ
Mám tě po krk LQ HQ
2x11 Lesser of Two Evils LQ HQ
To menší zlo LQ HQ
2x12 Raging Bender LQ HQ
Zuřící Bender LQ HQ
2x13 A Bicyclops Built for Two LQ HQ
O původu kyklopů LQ HQ
2x14 How Hermes Requisitioned His Groove Back LQ HQ
Ve spárech byrokracie LQ HQ
2x15 A Clone of My Own LQ HQ
To je on, můj klon LQ HQ
2x16 The Deep South LQ HQ
Bájné město Atlanta LQ HQ
2x17 Bender Gets Made LQ HQ
Mafián Bender LQ HQ
2x18 The Problem with Popplers LQ HQ
Trable s poplíky LQ HQ
2x19 Mother's Day LQ HQ
Den Matky LQ HQ
2x20 Anthology of Interest I LQ HQ
Krajně mezní příběhy LQ HQ

3. séria

3x01 The Honking LQ HQ
Kvílení autodlaků LQ HQ
3x02 War Is The H-Word LQ HQ
Zachraňte vojína Bendera LQ HQ
3x03 The Cryonic Woman LQ HQ
Jak ztratit holku za 1000 let LQ HQ
3x04 Parasites Lost LQ HQ
Vyhnání z Frye LQ HQ
3x05 Amazon Women in the Mood LQ HQ
Amazonky to chtějí taky LQ HQ
3x06 Bendless Love LQ HQ
Láska Benderovská LQ HQ
3x07 The Day the Earth Stood Stupid LQ HQ
Tahle země není pro blbý LQ HQ
3x08 That's Lobstertainment LQ HQ
Humrův humor LQ HQ
3x09 The Bird-bot of Ice-catraz LQ HQ
Bender mezi tučňáky LQ HQ
3x10 The Luck of the Fryrish LQ HQ
Víc neštěstí, než rozumu LQ HQ
3x11 The Cyber House Rules LQ HQ
Tucet sirotků LQ HQ
3x12 Insane in the Mainframe LQ HQ
Roboti musejí být šílení LQ HQ
3x13 Bendin' In The Wind LQ HQ
Zpívání všechny chmury nahání LQ HQ
3x14 Time Keeps On Slippin' LQ HQ
Tak skáče čas LQ HQ
3x15 I Dated A Robot LQ HQ
Nebezpečné robo-známosti LQ HQ

4. séria

4x01 Roswell That Ends Well LQ HQ
Rozval Roswell LQ HQ
4x02 A Tale Of Two Santas LQ HQ
Dva Santové tankují super LQ HQ
4x03 Anthology Of Interest II LQ HQ
Krajně mezní příběhy LQ HQ
4x04 Love And Rocket LQ HQ
Valentýnská odysea LQ HQ
4x05 Leela's Homeworld LQ HQ
O původu Leely LQ HQ
4x06 Where the Buggalo Roam LQ HQ
Pod kopyty bugolů LQ HQ
4x07 A Pharaoh To Remember LQ HQ
Pracant egyptský LQ HQ
4x08 Godfellas LQ HQ
Božský Bender LQ HQ
4x09 Futurestock LQ HQ
Burza bezcenných papírů LQ HQ
4x10 A Leela of Her Own LQ HQ
Liga výjimečných břídilů LQ HQ
4x11 30% Iron Chef LQ HQ
Železný kuchař LQ HQ
4x12 Where No Fan Has Gone Before LQ HQ
Kam se dosud žádný fanoušek nevydal LQ HQ

5. séria

5x01 Crimes of the Hot LQ HQ
Nikdo to rád horké LQ HQ
5x02 Jurassic Bark LQ HQ
Čtyři z rakety a pes LQ HQ
5x03 The Route Of All Evil LQ HQ
Juniorské mistrovství zla LQ HQ
5x04 A Taste Of Freedom LQ HQ
Jak chutná svoboda LQ HQ
5x05 Kif Gets Knocked Up a Notch LQ HQ
Zbouchnutej LQ HQ
5x06 Less Than Hero LQ HQ
Temný raubíř LQ HQ
5x07 Teenage Mutant Leela's Hurdles LQ HQ
Leela běží o životy LQ HQ
5x08 The Why of Fry LQ HQ
Fryův smysl života LQ HQ
5x09 The Sting LQ HQ
Žihadlo LQ HQ
5x10 The Farnsworth Parabox LQ HQ
Krabice do neznáma LQ HQ
5x11 Three Hundred Big Boys LQ HQ
Tři sta babek LQ HQ
5x12 Spanish Fry LQ HQ
Afryodisiakum LQ HQ
5x13 Bend Her LQ HQ
Benderové nepláčou LQ HQ
5x14 Obsoletely Fabulous LQ HQ
Ztraceno v upgradu LQ HQ
5x15 Bender Should Not Be Allowed On TV LQ HQ
Bendera by měli v televizi zakázat LQ HQ
5x16 The Devil's Hands are Idle Playthings LQ HQ
Smlouva s Roboďáblem LQ HQ

6. séria

6x01 Rebirth LQ HQ
6x02 In-A-Gadda-Da-Leela LQ HQ
6x03 Attack of the Killer App! LQ HQ
6x04 Proposition Infinity LQ HQ
6x05 The Duh-Vinci Code LQ HQ
6x06 Lethal Inspection LQ HQ
6x07 The Late Philip J. Fry LQ HQ
6x08 That Darn Katz! LQ HQ
6x09 A Clockwork Origin LQ HQ

Filmy

1. Bender's Big Score 1 2 3 4
2. The Beast with a Billion Backs 1 2 3 4
3. Bender's Game 1 2 3 4
4. Into the Wild Green Yonder 1Op zoek naar een goede poker download waarbij je ook kans maakt op de beste freeroll pokertoernooien? HollandGokken.com is het antwoord. Met Holland Gokken word je heel gemakkelijk een Titan Poker VIP en kun tegen spelers spelen met verschillende Poker speelstijlen. HG is de pokerkenner van het internet!